Υπηρεσίες

Είμαστε εκπρόσωποι διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών, όπως:
1) Εταιρείες κρουαζιέρας και Εταιρείες Yachting.
2) Εταιρείες για μεταφορά ξηρού, υγρού χύδην φορτίου ως και γενικού φορτίου.
3) Εταιρείες τακτικών γραμμών και γραμμών ελεύθερης μεταφοράς.
4) Γραμμές Container.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Μεταφορές

Με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα το τμήμα προώθησης φορτίων της εταιρείας μας αναλαμβάνει την διανομή των φορτίων από και προς οποιοδήποτε σημείο σε όλο τον κόσμο οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοικώς, αεροπορικώς.

Ενημερώνει τους πελάτες μας και μεριμνά για όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις τελωνειακές διατυπώσεις. Φροντίδα μας είναι η συνεχής ενημέρωση των πελατών μας σε όλα τα στάδια της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους.

Εξειδικευμένο προσωπικό ασχολείται με την παραλαβή και παράδοση οικοσκευών σε όλο τον κόσμο, συσκευασία, αποσυσκευασία, μοντάρισμα επίπλων, σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, απομάκρυνση απορριμάτων & άχρηστων υλικών.
Διαθέτουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διαχείριση και την αποθήκευση των εμπορευμάτων καθώς και κατάλληλα υλικά για την άριστη συσκευασία και την ασφαλή μεταφορά τους.

Αποθηκεύσεις

Διαθέτουμε αποθηκευτικούς χώρους 2.000τμ για αποθήκευση εμπορευμάτων είτε σε στεγασμένους είτε σε ανοικτούς χώρους.
Επίσης χώρους συντήρησης και κατάψυξης εμπορευμάτων ως και αυτοκίνητο-ψυγείο για την μεταφορά τους.
Διεύθυνση αποθήκης μας : ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Οδός Σ’

Ασφάλεια

Είμαστε αδειοδοτημένοι για τις υπηρεσίες παροχής διευκόλυνσης σε ομάδες ασφαλείας με τον εξοπλισμό τους, την αποθήκευση και όλα τα απαραίτητα. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς τα μέλη του πληρώματος, για την υποδοχή, τη μεταφορά τους, διαμονή σε ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, κλπ.

© 2013 - Seastar Shipping sm p.c.   |   powered by WiSE